Laster...

 

Haugland bondegård

Litt om gården:

Haugland Bondegård ligger bynært Bergen, på Haugland i Ytre Arna. Gården har et moderne preg med blant annet nyoppført driftsbygning til 35 sauer og 15 hester og nye flotte "Inn på Tunet" lokaler.

Gården er plassert mellom Kalsåsvannet og byfjellene, med syv minutters spasertur til busstopp med gode forbindelser, både mot Arna- og Åsane terminal.

 

Vi på gården:

Haugland Bondegård har et team av medarbeidere med høy faglig kompetanse og med personlige kvalifikasjoner innenfor hver sine områder. Dette for å sikre best mulig dyrevelferd og for å kunne levere høyest mulig kvalitet på de tjenestene som leveres.

Malene Lekven Johnsen er eier og daglig leder, og kjøpte gården i 2015. Hun er utdannet dyrepleier, og har bl.a vært ansatt som sjefsdyrepleier ved kirurgisk avdeling Anicura Bergen. Fra 2015 har hun drevet Haugland Bondegård, og tatt en mengde kurs relatert til driften av gården og dyrehold.

Siv Lekven er pedagogisk leder for "Inn på Tunet" tilbudet på Haugland Bondegård. Siv er en samfunnsengasjert dame, med en bakgrunn, erfaring og utdannelse som er skreddersydd for de tilbudene vi har på gården med utdannelse innen pedagogikk og psykologi.

Ingrid Sæterdal Fjellby er stallansvarlig og tar seg i hovedsak av daglig arbeid med gårdens hester. Ingrid bidrar i gårdens IPT-tilbud og er ansvarlig for tilrettelagt ridning.

 

Inn på tunet tilbud:

Gården har i 2021 opprettet to spennende "Inn på Tunet tilbud". Et særskilt tilrettelagt opplæringstiltak med godkjent lærer på gården. Og et tilbud med arbeidstrening, sosialtrening, ADL, profesjonell karriererådgivning mm.

Særskilt tilrettelagt opplæringstiltak for enkeltelever eller mindre grupper med spesielle utfordringer i forbindelse med det faglige eller det sosiale på skolen.

Arbeidstrening Haugland Bondegård vil tilrettelegge tilbudet individuelt, og arbeide for å gi bruker størst mulig sjanse og motivasjon til å kunne gå inn i arbeidslivet eller utdanning etter endt opphold på gården. Det er et mål i seg selv at bruker skal få verktøy som gjør at de etter hvert kan fungere selvstendig i samfunnet. De vil få nødvendig veiledning underveis i prosessen.

Vi kan tilby:
 • Godkjent lærer på gården som erstatter vanlig lærer fra skolen
 • Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid. Dette gir mulighet for å ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte brukergruppe 
 • Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser 
 • Høy faglig kompetanse
 • Relevant erfaring
 • Stort personlig engasjement

Aktuelle arbeidsoppgaver på gården:
 • Dyrestell 
 • Fjøs- og stallarbeid 
 • Vedlikeholdsarbeid, strøing, brøyting, gressklipping, maling, vasking, rydding mm. 
 • Skogsarbeid, beiterydding, gjerdearbeid 
 • Innkjøp og henting av forbruksmateriell 
 • Avfallshåndtering 
 • Beitetilsyn 
 • Håndarbeid
 • Tilrettelagt ridning 
 • Med mer

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid 

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

 

Webside: Haugland Bondegård

Kontakt: Inn på tunet Norge SA,
region Vestland v/ Bård Ove Grong
Mobil: 412 56 116
E-post:
bog(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri