Laster...
  • Inn på tunet
    Velkommen til
    Ekrehaugen gard
  • Inn på tunet
  • Inn på tunet

Ekrehaugen gard

Garden Ekrehaugen ligg i Stryn kommune, ca. 15 km frå Stryn sentrum. Garden driv i dag med mjølkeproduksjon og har 17 kyr, kviger og kalvar og ein katt. I tillegg driv vi hytteutleige og skogbruk med sal av ved og tømmer og er i samdrift med hobby birøkting.

Finn oss på kart

Om oss

  • Om Folka
  • Våre tjenester

Marianne og Hans Erik er eigarane av garden og tok over denne i 2020.

Marianne er utdanna lektor i realfag og har tidlegare arbeidd i vidaregåande opplæring. No er ho fulltidsbonde og hovudansvarleg for IPT. Hans- Erik er utdanna innan idrett og fysisk aktivitet og samfunnsfag. Han jobbar i heimetjenesta for psykiatri i Stryn kommune. Saman har dei 3 born, Jakob, Hanna, Vilja.

På garden bur og kårfolket Rune og Jorunn. Dei er begge med i den dageleg drifta av garden.

Vi tilbyr aktiviteter innen
Skole og Oppvekst


På garden kan ein vere med på ulike aktivitetar innan dyrestell, vedlikehald av maskiner og utstyr, skogbruk og andre gardsaktivitetar ut i frå årstidene. I tillegg til gardsaktivitetane har vi snekkerbua, der ein kan lage sine eigne prosjekt, samt moglegheit for kanotur og andre naturopplevingar.

Aktivitetane vert tilpassa den enkelte sine behov, interesser og ressursar. Vi ynskjer at alle som kjem til garden skal oppleve trivsel, læring og meistring.

Gården er godkjent IPT-tilbyder

Kontakt oss

Er du interessert i våre tilbud - eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.
Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Vestland v/ Bård Ove Grong
412 56 116
bog(at)innpatunet.no

   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.