Laster...

 

Ekrehaugen Gard

Litt om garden:

Garden Ekrehaugen ligg i Stryn kommune, ca. 15 km frå Stryn sentrum. Garden driv i dag med mjølkeproduksjon og har 17 kyr, kviger og kalvar og ein katt. I tillegg driv vi hytteutleige og skogbruk med sal av ved og tømmer og er i samdrift med hobby birøkting.

 

Vi på garden:

Marianne og Hans Erik er eigarane av garden og tok over denne i 2020.

Marianne er utdanna lektor i realfag og har tidlegare arbeidd i vidaregåande opplæring. No er ho fulltidsbonde og hovudansvarleg for IPT. Hans- Erik er utdanna innan idrett og fysisk aktivitet og samfunnsfag. Han jobbar i heimetjenesta for psykiatri i Stryn kommune. Saman har dei 3 born, Jakob, Hanna, Vilja.

På garden bur og kårfolket Rune og Jorunn. Dei er begge med i den dageleg drifta av garden.

 

Inn på tunet tilbod:

På garden kan ein vere med på ulike aktivitetar innan dyrestell, vedlikehald av maskiner og utstyr, skogbruk og andre gardsaktivitetar ut i frå årstidene. I tillegg til gardsaktivitetane har vi snekkerbua, der ein kan lage sine eigne prosjekt, samt moglegheit for kanotur og andre naturopplevingar.

Aktivitetane vert tilpassa den enkelte sine behov, interesser og ressursar. Vi ynskjer at alle som kjem til garden skal oppleve trivsel, læring og meistring.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

 

Kontakt: Inn på tunet Norge SA,
region Vestland v/ Bård Ove Grong
Mobil: 412 56 116
E-post:
bog(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri