Laster...

 

Løvaas gård

 

Litt om gården:

Løvaas Gard finn du i vakre Langedalen, på østsiden av Byfjella – Indre Arna i Bergen kommune.

Her finn du Bergen kommune sitt eneste oppdrett for Norsk hjort, oppdrett av Mangalitsa gris (ullgris), økologiske høns og produksjon av grønnsaker.

Vi er en del av Varegga Mat fra Bergen AS og i den forbindelse er produksjonslokalene plassert hos oss. Der produseres det speke mat og det skal produseres ulike kjøttprodukter.

På Løvaas gard drives det mottak av rene masser, jordproduksjon, og produksjon av kompost. I sentrum på gården finn en jordtorget, som selger egenprodusert jord og kompost. – dette driftes av familie selskapet Arna Jordsortering AS, som også driv med graving, transport og gartnerarbeid. Som ellers på gården er 3 generasjoner involvert i driften.

 

Vi på gården:

Gården drives av Linda Vørøs Bjørvik og Robert Vørøs Bjørvik, deres fem barn og Linda sine foreldre (Mentor og mentors kone).

Linda er utdannet agronom og innen økonomi – og er hovedansvarlig for dyr og grønnsaker. Linda har jobbet på Løvaas gard i «hele sitt liv».

Robert er utdannet innen bygg og anlegg / Miljø og gjenvinning – og er hovedansvarlig for Inn på tunet arbeidet, drift og personal. Robert har jobbet som leder i mange år og er dagligleder i Arna Jordsortering AS, som har kontor hjemme på gården.

 

Inn på tunet tilbud:

Hos oss er tilpasset arbeid og aktivitet - gjennom stell av dyr, arbeid med grønnsaker og bær produksjon, andre forefallende oppgaver som følger livet på gården og deltakelse i faste rutiner en sentral del av tilbudet.

Friluftsliv og natur
Som aktive friluftsfolk er bruk av natur viktig i vårt tilbud. Både i egen skog og mark- men også i nærområder, som sjø og fjell. Der vi kan tilby både kajakk padling og ski opplevelser.

Arbeidstrening
Vi kan tilby arbeidstrening tilpasset med overnevnte aktivitet og vil benytte dette som en kombinasjon for å skape mestring for alle. Vi rette vårt tilbud til: ungdom / unge voksne og voksne som ønsker arbeidstrening.

 

Tilbud innen: Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis

 

Gårdens hjemmeside: www.lovaasgard.no

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

 

Kontakt: Inn på tunet Norge SA, region Vestland 
v/ Bård Ove Grong

Mobil: 412 56 116
E-post:
bog(at)innpatunet.no


 

Billedgalleri