Laster...
Inn på Tunet Trøndelag tilbyr god tilgjengelighet, enkle og sikre bestillingsrutiner og en trygg leveranse til avtalt pris. Vi er organisert i et samvirkeforetak, og leverandørene eier bedriften. Bedriften administrerer kontrakter, produksjon, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling, markedsføring og salg, fakturering og regnskap. Bedriften har god kontakt med leverandører og kunder, og driver systematisk produktutvikling.
Inn på Tunet Trøndelag er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som medeier og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter kvalitetskrav og leder tjenesteutviklingen.
En godkjent Inn på tunet-gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med risiko-/usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården. Dokumentasjonene brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

Våre Inn på tunet- gårder har følgende tilbud innenfor området barn og familie:

1. Gårdshelger for barn 

• Du bor på gården. Det er lite stress og bilkjøring.

• Det er faste grenser og klare rutiner.

• Du får nær kontakt med dyr og natur sammen med stabile voksne.

• Du øver på å mestre nye og uvante oppgaver.

• Du er fysisk aktiv i trygge omgivelser.

Gårdshelger for barn varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Her kommer barnet sammen med andre barn i grupper på 3 – 4, eller mindre grupper om ønskelig, og de deltar i de vanlige aktivitetene på gården. Barna opplever trygghet, fellesskap, mestring og trivsel på en ny arena. 

Gården leverer rapport/evaluering til oppdragsgiver, og det arrangeres evalueringsmøter etter fastsatt plan.

2. Opplevelsestun – familieaktiviteter

Foresatte og barn kommer på gården fra et par timer til en hel dag. Barn og foresatte skal være sammen, gjøre ting sammen og kommunisere på en felles arena - mamma, pappa og barnet kan noe sammen.

Aktivitetsmulighetene på gården er mange, og følger naturlig årssyklus. Oppdragsgiver og Inn på tunet- gård fastsetter sammen individuelle mål og tiltak for familiene.

3. Fritidskontakt/gårdsaktivitet

Barn har behov for meningsfull og trygg aktivitet på ettermiddagstid, en eller flere dager i uka – etter barnehage, skole eller SFO. Aktivitetene tilpasses barnets behov, og kan inneholde

• Leksehjelp/snakke om dagen…

• Middag eller kveldsmat

• Aktiviteter sammen med dyr og stell av dyr

• Praktiske oppgaver i huset eller hagen

• Leik ute/inne

• Lesestund…