Laster...

 

Kamperhaug gård ligger langs Rokkeveien i Halden kommune - ca 5 km fra sentrum av byen - nordover mot Sarpsborg.

Kamperhaug IPT gård er godkjent etter bransjestandard hest i KSL systemet.

Vi driver i tillegg et hundepensjonat på gården og er liten butikk.

Det produseres hovedsakelig gras på den dyrkede marka.

 

Oss på gården:

Kamperhaug IPT gård er en familiebedrift, med noen ansatte.

 

Driverne, ekteparet Inger Cecilie og Thor B. Grønnerød, har sammensatt bakgrunn.

Inger Cecilie er Lektor og spesiialpedagog. Hun underviser på Fagskolen i Fredrikstad, hvor hun har ansvar for oppvekstfag, og utdanningen «Barn med særskilte behov». Hun har hovedansvaret for læreplaner og metodikk vi bruker i undervisningen på gården.

Thor ur utdannet ved UMB i Ås - med hovedvekt på bygningsteknikk, i tillegg er han utdannet takstmann. Thor er mye med i den daglige driften på gården, og følger opp planer, ansatte og brukere. Theodor - sønn - var ferdig på Kalnes vgs. sommeren 2020. Han vil ha ansvar for den praktiske gjennomføringen av planer som legges for brukerne.

 

Tilbud:

Inn på tunet delen tilbyr hovedsakelig gården som alternativ opplæringsarena, med elever fra grunnskole og videregående skole. Vi tilbyr også noe jobbtrening. Terapiriding er også en del av dette tilbudet.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

Kamperhaug gård

Kontaktpersoner: Thor Bertrand og Inger Cecilie Grønnerød
Adresse: Rokkeveien 531
Kommune: HALDEN
Mobil: 909 38 648 / 976 20 773
E-post: thorgr(at)online.no
Facebook: Kamperhaug gård på Facebook

Kontakt IPT: Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post:
 ellen.odegaard(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri