Laster...

Løken Søndre gård ligger flott og landlig, men samtidig sentralt plassert i Spydeberg.

Eiendommen grenser til Glomma. Gården drives av Gunnar Åsvestad og Siv Bjørkedal-Åsvestad.

På Løken Søndre driver de et allsidig gårdsbruk med ammekuer, korn- og gressproduksjon. De har et åpent kaldtfjøs og har omtrent 50 kalvinger i året. På gården finnes det også en katt og noen høner. Det er en stor og flott hage med frukttrær og bærbusker, blomsterbed og en liten grønnsakshage på gården. Det er også en egen bålpanneplass på tunet.

Til gården hører det til rundt 240 mål dyrka mark og 260 mål skog/beiteområder. Det foregår litt vedproduksjon til eget bruk. Gården er lett tilgjengelig med bil, sykkel og buss. Det er kort vei til handelssentrum og offentlige tilbud.


Litt om oss:

På gården bor Siv og Gunnar og deres tre barn i alderen 2-10 år.

Gunnar er utdannet rørlegger, og jobber som prosjektleder i et privat firma ved siden av jobben som gårdbruker.

Siv er utdannet sykepleier og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra universitetet i Ås. Siv vil ha hovedansvaret for IPT-tilbudet, men Gunnar vil også være involvert. Siv har jobbet med mennesker i mange år og har erfaring med ulike brukergrupper. Etter fullført mastergrad har hun jobbet som HMS-rådgiver og med miljørettet helsevern i kommune ved siden av arbeidet på gården.

Både Siv og Gunnar er glade i å omgås andre mennesker og er opptatt av hvordan kontakt med dyr og gårdslivet kan ha en positiv effekt på helse, livsglede

 

Tilbudet på Løken:

For Siv og Gunnar er det viktig at tilbudet er meningsfullt for brukeren og setter mestring, livsglede og gode opplevelser i sentrum. Tilbudet skal tilrettelegges brukeren og hans/hennes forutsetninger og behov. De kan ved behov tilby transport til og fra gården.

Følgende aktiviteter kan tilbys:

 • Stell, tilsyn og kos med husdyr og kjæledyr
 • Hagearbeid (planting, luking i bed, raking, gressklipping)
 • Arbeid i grønnsakshagen (så, luke, høste)
 • Arbeid i drivhus
 • Sanking og innhøsting av bær og epler fra hagen
 • Matlaging med fokus på råvarene fra gården
 • Felles måltider med gode samtaler
 • Vedproduksjon og lettere skogpleie
 • Turer i skog og mark
 • Tilsyn med kuene på nærliggende beiter i beitesesongen
 • Mindre vedlikeholds- og snekkerarbeider; eksempelvis vedlikehold av gjerder

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Spr�kpraksis

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

Løken Søndre gård

Kontaktperson: Siv Bjørkedal-Åsvestad og Gunnar Åsvestad
Adresse: Løken Allé 76
Kommune: Indre Østfold
Mobil: 970 64 197 (Gunnar) 951 41 012 (Siv)
E-post: loken.gard(at)gmail.com
Webside: www.lokensondre.com

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no