Laster...

Skjerven gård har en unik beliggenhet, ca 15 min fra Oslo Rådhus, geografisk plassert midt i Oslo. Gården ligger naturskjønt til ved Maridalsvannet, med egen bussholdeplass på gården. Det er lett å finne frem og gården har gode parkerings-muligheter.

Tunet består av våningshus (hovedbygning), stabbur og drengestue samt tradisjonelle uthus og innbyr til sosialt fellesskap og erindring fra barndom og svunne tider. Gården er et aktivt gårdsbruk med 300 mål jord til korn og høyproduksjon, 5 hester samt hund og katt og gir dermed mange muligheter til individuell utfoldelse. Omgang med dyr er sosialt, inspirerer til aktivitet og gir muligheter til å vise omsorg.

 

Oss gårdbrukere:

Tori er født og oppvokst i Maridalen. I tillegg til mange års erfaring i det private næringsliv, er hun utdannet helsefagarbeider med en fagskolespesialist utdannelse innen demens- og alderspsykiatri. Hun har 12 års erfaring med personer med demens gjennom dagaktivitetstilbudet på Skjerven samt BPA (Brukerstyrt personlig assistent). Holder kurs i lefse- og flatbrødbaking, julemarked i desember og har noen bikuber til honningproduksjon.

Jon Ivar er utdannet landbruksmekaniker og agronom. Han har i tillegg lang erfaring med IPT virksomhet for personer med spesielle behov, bla innen rus og psykiatri og har mer enn 10 års erfaring med dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og terapiridning for barn med spesielle behov (som autisme). Hestene brukes i rideskole for barn over 10 år. Dyrene benyttes også terapeutisk, der Jon Ivar benytter sin kunnskap til veiledning i stell, foring og samhandling med dyra.

 

Aktiviteter:

Aktivitetene er tilpasset årstiden, vær og vind. I tillegg til fellesmåltidene, er det daglige turer, muligheter for vedkløyving og pakking av ved i sekk, snekring, stell og hygge med dyrene, ridning, baking, safting, sylting, såing, planting, markaturer, kinobesøk, tilrettelagte besøk på museer, kafèbesøk mm. Brukerne og pårørende er også velkomne på åpne dager på gården.

Brosjyre om dagaktivitetstilbudet

Film fra Skjerven gård
Artikkel og film fra dagaktivitetstilbudet på gården

Tilbud: Dagaktivitetstilbud

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

Skjerven gård

Kontaktperson: Jon Ivar og Tori Bakke
Adresse: Maridalsveien 469
Kommune: Oslo
Mobil: 924 21 207 (Jon Ivar), 959 92 524 (Tori)
E-post: post(at)skjervengard.no
Webside: www.skjervengard.no
Facebook: Skjerven gård på Facebook

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri