Laster...

Inn på tunet Tunvit Hol 

Gården ligger vakkert til ved Vorma omgitt av hagaskog. Det er store muligheter for fiske og annet friluftsliv, deltakelse i arbeid på gården og med dyra i skogen. Studier i naturen og langs elva gir fine opplevelser, spesielt når rev, rådyr og elg kommer forbi.

Et eget hvile- og arbeidsrom er innredet til IPT-virksomheten på gården.

Tunvit Hol er godkjent Inn på tunet gård og medlem av landbrukets KSL og HMS.

 

Om oss:

Tunvit Hol har 22 års erfaring med å tilby Inn på tunet (IPT)-tjenester innen undervisning, arbeidstrening og sosial trening og tilpasning.

Vi baserer virksomheten på antakelsen om at alle trenger læring for å utvikle seg, og at læring skjer best i en kombinasjon av teori og praksis. Videre mener vi at læring skjer best når en gjennomfører noe selv. Læring fører til mestring som gir livsglede og lyst til å virke, i alle stadier og situasjoner i livet.

Gården har økologisk gras- og kjøttproduksjon med 10 Dølafe og 10 søyer. De fleste søyene og kuene føder om våren. I tillegg er det to hester. Det legges vekt på god dyrevelferd, miljøvennlig drift og sikkerhet. Dyra er viktige i IPT-arbeidet.

Gårdbrukeren har lang erfaring som bonde, byråkrat og lærer med lektors kompetanse. Gården har ofte besøk fra utlandet noe som gir anledning til å snakke engelsk. I tillegg finnes medhjelpere med forskjellig relevant kompetanse, for eksempel dyreassistert terapi. Vi samarbeider også med andre tilbydere og institusjoner innen psykisk helse.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

Tunvit Hol

Kontaktperson: Irene Hoel
Adresse: Holslia 100, 2160 Vormsund
Kommune: Nes
Mobil: 970 15 884
E-post: vorma(at)online.no

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no