Laster...

Ruudsletta gård ligger i Nannestad kommune og er en del av det Utvalgte kulturlandskapet Øya/Nordre-Eik. Det som gjør akkurat dette området unikt, er ravinene som har blitt holdt i hevd som beitelandskap i uminnelige tider. På gården bor Britha og Øystein og deres fire sønner; Gabriel, Ola, Tormod og Egil. Vi har 67 vinterfôra sauer, og om våren dukker det opp et sted mellom 70 og 100 lam. Dette er en travel og litt slitsom, men veldig koselig tid på året her hos oss. I tillegg bor kattene Kompis og Jansson her, samt noen tusen bier fordelt på fire bikuber. Vi dyrker for det meste gras til fôr, men har noe korn for vekselbruk av jorda.

Britha har en bachelorgrad i Sosialt arbeid fra Høyskolen i Oslo. Jeg jobbet tidligere som aktivitør ved et sykehjem, og har i tillegg 20 års erfaring fra frivillig arbeid med både barn og eldre mennesker. Etter at vi tok over gården høsten 2013 har jeg vært hjemmeværende mamma, samtidig som jeg har tatt en del kurs og brukt mye tid på å få gården godkjent og tilrettelagt for IPT. I 2015 tok jeg et tredagers Basiskurs i demens i regi av Aldring og Helse. Gården har vært godkjent av Matmerk for IPT siden april 2016. Jeg trives best med å lage mat, synge, lese og være sammen med andre mennesker. Om høsten liker jeg å safte og sylte så vi har gjennom vinteren. Øystein er maskinentreprenør og bonde og trives best ute.

Vi ønsker å bruke gården, hagen og området rundt til koselige aktiviteter og turer. Vi legger stor vekt på måltidene, og serverer næringsrik og variert mat. Fellesskapet rundt bordet skaper trivsel og tilhørighet og gir rom for den gode samtalen. Vi tilbyr skyss fra dør til dør.

Eksempel på dagsplan:

09.30: Frokost
10.15: Tur
11.15: Samlingsstund med kaffe, lesing, sang og musikk.
12.00: Aktiviteter ute og inne.
13.30: Middag.
14.30: Avreise.

Tilbud: Dagaktivitetstilbud

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

Ruudsletta gård

Kontaktpersoner: Britha Lerberg Ødemark
& Øystein Ødemark
Adresse: Nannestadvegen 111
Kommune: NANNESTAD
Mobil: 470 52 028
E-post: britha(at)gledeihverdagen.no
Webside: www.gledeihverdagen.no/

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri