Laster...

Bøhler Sylta er ett lite gårdsbruk som ligger i Lillestrøm kommune. Det produseres grovfor til sau og hest, mini minismåskalaproduksjon av lammekjøtt, ull og egg, vedproduksjon, skogsdrift og planting av grantre. I tillegg til sauer og høner, så er det kattepus, hund, kanin, hest og ponnier på gården.

Om oss Trond og Toril Strengelsrud. Trond er fagarbeider vei og anlegg og bonde. Toril er hjelpepleier innen psykiatri. Har jobbet innen eldreomsorg, psykiatri, demens omsorg og dagsenter.

Aktivitetene tar utgangspunkt i gården, dyra, hagen, skogen og nærmiljø. Gården er liten og oversiktelig, og har god atmosfære. Flotte turmuligheter i nærområde. Vi har fokus på god dyrevelferd og at deltagerne som kommer til oss skal trives og føle seg velkommen. Dyra skal fores og stelles, mat lages i fellesskap, egg skal plukkes, tilsyn på beiter, snekring, lamming på våren osv.

Aktivitetene skal gi innhold i hverdagen, gi opplevelse av mestring, skape glede og tilhørighet, vedlikeholde ferdighetene, gi sosialt samvær, opprettholde selvfølelse og gi utvikling for den som er med. Aktivitetene har en ramme , men vil tilpasses hver enkelt person i den grad det er mulig. Det legges en konkret plan for hver person.

Typisk dag på Bøhler Sylta
Dagen vil være ca. 5,5 time og vil starte ca. kl. 09.00. (Tidsrom tilpasses den enkelte)

–          Oppmøte rundt bordet med mat og drikke, samtalen er i fokus.
–          Uteaktivitet
–          Vi tilbereder og spiser felles lunsj
–          Aktivitet
–          Avslutte med samtale om dagen

Transport:
Vi henter med personbil om ønskelig. Da kommer et tillegg på 2 timer + kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Kan tilby ativitet i følgende kategorier

  • dagtilbud til personer med demens
  • dagtilbud til personer med utfordringer innen psykisk helse/rus
  • gårdshelg for barn og unge

 

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid · Barn og familie · Dagaktivitetstilbud

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

Strengelsrud på Bøhler Sylta

Kontaktperson: Toril Strengelsrud
Adresse: Hellesjøveien 332
Kommune: Lillestrøm
Mobil: 414 16 364
E-post: tstrenge@live.no

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no