Laster...

Ås gård driver tradisjonell gårdsdrift med kornproduksjon, skogsdrift, leiekjøring og vedproduksjon. Gården har flere kulturminner med gravhauger og natursti. De tilbyr praktiske aktiviteter og arbeidstrening for rusmisbrukere, arbeidsledige og praktiske aktiviteter for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Et måltid inngår i tilbudet.

Aktivitetene er relatert til skogkultur, skjøtsel av kulturminner og natursti, vedproduksjon, friluftsliv, enkelt vedlikehold av traktor, redskap og hus, snekkeraktiviteter, enkelt våronnarbeid, jordprøver, gartnerarbeid, hundestell og mye mer.

Bruker/brukerne er en del av gårdens aktiviteter og hele gården med omegn er arena.

Tilbyder er pedagog og har KSL, IPT kurs, HMS og førstehjelpskurs.

Ås gård ble godkjent som Inn på tunet gård desember 2012.

Referanse: Ambulant team, Ullensaker kommune

Les reportasje om tilbudet her

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

 

Ås gård

Kontaktperson: Ivar Lund
Adresse: Åsvegen 231, 2056 Algarheim
Kommune: Ullensaker
Mobil: 920 89

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no