Laster...

 

Jordnære opplevelser. 

Gården består av 135 daa dyrka mark (korn), 2daa bringebær og 200 daa skog. Gården ligger ved Kollerudvika våtmarksreservat i Hemnessjøen, som blant annet har rike edelkreps- og fiskebestander.

Kollerud er en sentrumsnær gård med gangavstand til butikk, barnehage, skole, sykehjem og idrettsanlegg med kafe på Hemnes i Aurskog-Høland.

 

Om oss:

Vi som tilhører gården er Elin og Fransisco og våre to jenter, 14 geiter, noen høner en hund.
Elin har 3-års utdanning i norsk som andrespråk og pedagogikk, i tillegg til 5 år med reiselivsfag, statsvitenskap, teknologi- og innovasjonsstudier. Francisco har 3 år i elektronikk og informatikk.

Vi har drevet gården i 10 år med kornproduksjon og har en variert yrkesbakgrunn fra blant annet voksenopplæringen, hjemmehjelpen, ANSA, Forskningsrådet og kommunen.

 

Inn på tunet tilbud:

Vi bygger opp et lærings- og aktivitetstilbud for barn og voksne som ønsker jordnære opplevelser på gård. Vi ønsker at brukere skal få positive opplevelser med natur- og gårdsaktiviteter. Aktivitetene hos oss skal gi mestring, utvikling og trivsel enten du er stor eller liten.

Gården og sjøen brukes som arena, og du kan være med på stell av dyra, dyrke og høste fra kjøkkenhagen, turer på sjøen der vi bader, fisker og går på skøyter og turer i skogen. Gjennom plantedyrking og dyrestell øver vi evnen til å se sammenhengene i tilværelsen.

Gården kan også tilby språktrening.  Aktivitetene på gården setter rammen for språkpraksisen ved at relevant vokabular og uttrykksmåter introduseres i en naturlig og praktisk setting. Norsk språk og kultur formidles gjennom praksis og autentiske situasjoner.

Bryggerhuset fra 1915 er satt i stand. Her kan vi tilby et koselig og annerledes lokale med mulighet for å lage og spise bakst og annen mat fra gammel bakerovn for inntil 10 personer av gangen.

Eksempler på en dag hos oss:

  • Ankomst og oppstart
  • Første gårdsøkt
  • Lunsj. Maten lager vi i fellesskap
  • Andre gårdsøkt
  • Avrunding og hjemreise

Tilbud: Skole og oppvekst · Barn og familie

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

Jordnære opplevelser

Kontaktperson: Elin Kollerud
Adresse: Kollerudveien 84, 1970 Hemnes
Kommune: Aurskog-Høland
Telefon: 92047234
Mobil: 92047234
E-post: elinkollerud@hotmail.com

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri