Laster...

Sandvikbekken gård ligger vakkert til ved Skreikampen, som er et flott turmål med utsikt utover Hedmark, Oppland og Akershus. Gårdens hovedvirke er innen sauedrift. Det er både høner og griser til gards.

På gården bor Marit – som er utdannet sosionom med grunnfag i pedagogikk, Ståle som er utdannet sykepleier og deres tre barn.

Marit og Ståle har begge lang erfaring fra arbeid med ungdom og voksne som trenger det lille ekstra – de har spesielt lang erfaring innen feltet rus/psykiatri. Marit arbeider i dag i kommunalt barnevern, mens Ståle jobber innen privat helsevern. De er begge opptatt av finne oppgaver som gir deltakerne mestringsfølelse, og tilpasser dagene etter deltakerne. Det å tilrettelegge for en meningsfull dag for den enkelte, hvor man får sosial trening, blir sett, føler seg akseptert og respektert, er viktig.

For skoleelever vil de også kunne tilby praktisk, pedagogisk undervisning, slik at det blir et forsvarlig opplæringstilbud i forhold til læreplanen.

Det finnes mange aktiviteter å gjøre på gården. I den daglige gårdsdrifta ligger blant annet;  fjøsstell, saueklipping, foring, lamming og sauesanking. Etterhvert vil også eggsanking, samt foring og stell av høns og gris bli dagligdagse oppgaver på gården.

I tillegg til dette vil det kunne foregå mange aktiviteter utenom den daglige driften.  Det kan være seg fisketur, tur til skreitoppen, kanotur på et vann i nærheten, bålbrenning, lunsj i gapahuk, skru og vedlikehold av maskiner, matlagning/baking og vedproduksjon/tømmerhogst. Ståle har bred erfaring innenfor friluftsliv.

Dersom det ønskes ekstra fokus på fysisk aktivitet tilrettelegger Marit og Ståle for dette.

Transport til og fra gården tilbys.

 

Eksempel på en dag på gården:

– Hente deltakere

– Morgenkaffe/frukt med prat om hvordan det går, samt planlegge dagen.

– Gårdsaktivitet

– Tilberede og spise felles lunsj.

– Tur i nærområdet, bake, utelek, fiske, vedproduksjon, o.l.

– Avslutte/oppsummere dagen. Frukt/kaffe. Snakke om forventninger til neste gang.

– Hjemtransport

Last ned / se brosjyre om gården her

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Trening-Arbeid

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

 

Sandvikbekken gård

Kontaktperson: Ståle Lie
Adresse: Øverbygdvegen 161, 2093 Feiring
Kommune: Eidsvoll
Telefon: 907 02 823
E-post: stalelie(at)yahoo.no

Kontakt IPT: Inn på tunet Norge SA
Region Sørøst v/ Ellen Ohlsson Ødegaard
Mobil: 407 60 297
E-post: ellen.odegaard(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri