Laster...

 

Hognestad gård

Litt om garden:

På gården er det full drift, og man finner melkekyr og kalver, sauer, lam og griser. Det er også noen høner, katt, kanin og hunder.

 

Vi på garden:

Laila Vølstad Hognestad. Laila er adjunkt av utdannelse.

 

Inn på tunet tilbud:

Vi har erfaring med tilbud rettet mot skole, og ønsker å tilby dette videre samt dagtilbud for demente i tidligfase.

Vi har en naturplass ikke langt frå gården, der man kan lage mat på bål og fiske både frå land og i båt. Det finnes et lite snekkerrom, der både små og store prosjekt kan få utløp. I tillegg har vi egne lokaler innendørs til aktiviteter og enkel matlaging.

Gjennom arbeid med dyr og ved å oppleve naturen gjennom de ulike årstidene, håper vi at brukeren finner god-følelsen. Den følelsen man har når man mestrer noe, forstår at man er viktig for noen og blir sett.

En dag på Hognestad Gard kan inneholde:

  • Foring og stell av dyr
  • Rydding av skog
  • Tur • Fisking
  • Lage mat 
  • Bli kjent med naturen
  • Snekkring
  • Planting og høsting

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Dagaktivitetstilbud

 

Gården er godkjent til IPT tilbyder

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Agder og Rogaland v/ Arne Hatløy
Mobil: 908 84 354
E-post:
arne.hatloy(at)innpatunet.no