Laster...

Bru Gjestegård

Litt om gården:

Bru Gjestegård ligger i naturskjønne omgivelser på øya Bru i Stavanger Kommune. Gården består av ca. 40 da dyrket mark som per nå benyttes til grasproduksjon.

På gården finnes også et eget gårdsmuseum. Her kan brukerne få et innblikk i redskaper og utstyr som har blitt brukt gjennom ulike generasjoner på gården i mange ulike produksjoner. Her finnes gamle redskaper fra både gårdsdriften og det tilknyttede fiske.

 

Vi på gården:

Solfrid Vestly Bru, Eivind Bru, Hildegunn og Eirik Bru.

Solfrid Vestly Bru er utdannet: Sykepleier. Pedagogisk utdannet, adjunkt. Grunnfag og mellomfag psykologi.

Eivind Bru har erfaring/utdannelse: Sikkerhetsleder HMS. Petroleumstekniker. Båtfører - Ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Førerkort for buss. Vaktmester. Drift og vedlikehold

Hildegunn Bru er utdannet: Agronom, Sykepleier / Spesialsykepleier Psykiatri, Pedagogisk utdannet, adjunkt.

Eirik Bru har erfaring/utdannelse: Elektriker. Vaktmester. Drift og vedlikehold

 

Inn på tunet tilbud:

Gårdsbruket er knyttet til kystkulturen og dette gjenspeiles i aktivitetstilbudet. Det tilrettelegges i for maritime og sjønære aktiviteter. Eksempler på dette er bruk av båter og fartøy. Fiske- og fritidsbåter, robåt, mindre seilbåt og kajakker. Det finnes fiskeredskaper og utstyr til fiske og fangst i sjøen.

Gården har en godt utviklet gjensidig samarbeidsavtale med nabobruket. Denne avtalen gjør det mulig for brukerne av tilbudet å ha nærhet til dyr og den sikrer at kulturlandskapet holdes i hevd.

Gårdens tilbud egner seg godt for ungdom med rusproblematikk, men også for personer i tidlig og moderat fase av demens. Også dagaktivitetstilbud for eldre og andre målgrupper.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis · Dagaktivitetstilbud

 

Gården er godkjent IPT tilbyder.

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Agder og Rogaland v/ Arne Hatløy
Mobil: 908 84 354
E-post:
arne.hatloy(at)innpatunet.no

 

 

   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.