Laster...
Inn på Tunet Trøndelag tilbyr god tilgjengelighet, enkle og sikre bestillingsrutiner og en trygg leveranse til avtalt pris. Vi er organisert i et samvirkeforetak, og leverandørene eier bedriften. Bedriften administrerer kontrakter, produksjon, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling, markedsføring og salg, fakturering og regnskap. Bedriften har god kontakt med leverandører og kunder, og driver systematisk produktutvikling.
Inn på Tunet Trøndelag er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som medeier og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter kvalitetskrav og leder tjenesteutviklingen.
En godkjent Inn på tunet-gård har system på kvalitetsarbeidet, kontroll med risiko-/usikkerhetsfaktorene og kan dokumentere forholdene på gården. Dokumentasjonene brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

Våre Inn på tunet- gårder har følgende tilbud innenfor aktivitet - trening - arbeid - språkpraksis

For hvem?

• Brukere med behov for varierte aktiviteter og trening for å komme i bedre form

• Brukere som trenger arbeidstrening og/eller å praktisere språk i kommunikasjon med andre

• Brukere som har behov for å komme inn i gode rutiner for å mestre livet og motiveres til utdanning eller arbeidsliv


Her er eksempler på arbeidsoppgaver og aktiviteter:

• Stell av dyr: melking, foring, rengjøring i husdyrrom, bruk av ull og kjøtt, …

• Arbeid med planter i åker eller hage; innhøsting og bruk av bær, grønnsaker, …

• Måltider – delta i å forberede måltidet – lage maten og spise sammen …

• Håndarbeid, snekring, sette opp fuglekasser og følge med hva som skjer. Følge med trekkfuglene.

• Turer i fjæra eller i skog og mark, rasting med bål og matlaging ute, gjerne med råvarer en finner underveis

• Vedhogst, rydding av kratt, skogsdrift, …

• Fisking, stell av redskap og fangst, …

• Vedlikeholdsarbeid på hus, redskaper, gjerder

Aktuelle tiltak kan være:

• Arbeidstrening – språkpraksis.

Dette er praksis for å vinne arbeidserfaring eller trene språk, motivasjon for et aktivt liv – gårdbrukeren er din mentor.

• ADL- trening i å mestre dagliglivet.

Det er viktig både for fysisk og psykisk helse. Brukeren får tilbud om trening av ferdigheter etter kartlegging av individuelle behov. Gjennom treningen skal brukeren bli mest mulig selvhjulpen.

• Bra mat for bedre helse.

Endring av kosthold kan gi bedre helse, forebygge sykdom og være en effektiv del av behandlingen og rehabiliteringen etter en rekke sykdommer. Gjennom kurs, oppfølging i grupper eller ved individuell veiledning basert på de nasjonale kostholdsråd og faglige retningslinjer, kan deltakerne få hjelp og støtte til å gjøre varige endringer i kostholdet og etablere sunnere matvaner.

• Treningskompis

Det ikke alltid like lett å komme i gang med fysisk aktivitet/trening på egen hånd. Gjennom å være din treningskompis kan gårdbrukeren hjelpe deg i gang og motivere deg til å fortsette.

På gården er det nye mennesker som ser deg på en annen måte. Å være sammen med dyr har en god og beroligende effekt, og det fins nok av praktiske oppgaver som utfordrer og gir mestring når en lykkes, og aktivitetene gir trening som grunnlag for en framtidig jobb.

Gården er en unik arena for aktivitet, trening og opplevelser. Det er mye erfaring for at alternative opplegg, med klare mål og der brukerens interesser og forutsetninger settes i fokus, bidrar til at brukeren mestrer jobbsituasjon, resten av uka eller fritida på en bedre måte.

Evaluering: Opplegg og gjennomføring følger individuell plan og evalueres i møte mellom gården og fagansvarlig. Evalueringen følges opp med mål og innhold for gjennomføringen i neste planperiode.

Gårdsmiljøet har mange og varierte muligheter, og der er det trygge og engasjerte veiledere!