Laster...

 

Litt om gården:
Levende Gård ligger på Ytre Årsnes i Høvåg, mellom Lillesand og kristiansand. Vi ligger sjønært og har «Blindleia» som nabo.

Vi er et tradisjonelt sørlandsk småbruk med småskala produksjon av økologiske grønnsaker, oppal av planter og har «klappedyr» «Villsau», 2 hester, høner og 2 katter. Sauene holder kulturlandskapet i hevd.

IPT er hovednæring på gården. I tillegg leier vi ut lokalene til fest, seminarer ol. Vi driver skogsdrift/vedhugst til eget bruk.

Gården har historikk med produksjon av grønnsaker, frukt og bær. Har og hatt noen år med korn og høyproduksjon.

 

Vi på gården:
Gården eies av Ragnhild og Per Qvalben. Per er 3 generasjon på gården. Ragnhild er fysioterapeut av yrke, daglig leder og driver IPT tilbudet. Per er støttespiller og tilrettelegger, men har sin jobb utenfor gården.

Sammen har vi 3 voksne døtre som er viktige støttespillere på gården og aktivitetene våre.

Vi har ansatt Marianne Strandbakken Hafslund. Hun er helsefagarbeider og jobber i ITP tilbudet.


Inn på tunet tilbud:

Fra august 2018 har vi levert IPT tilbud til personer med demens i Lillesand kommune. Vi har 6 plasser 3 dager pr uke og baserer tilbudet på gårdens årshjul, felleskap i måltider, frisk luft og aktiviteter som er tilpasset den enkelte deltager. Vi legger vekt på mestring, trivsel, humor, opplevelser, godt fellesskap og hukommelsesstimulerende tiltak.Gården er godkjent IPT tilbyder

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Agder og Rogaland v/ Arne Hatløy
Mobil: 908 84 354
E-post:
arne.hatloy(at)innpatunet.no

 

 

Billedgalleri