Laster...

Litt om gården:

Gården er en familiegård som har vært i familien i mange generasjoner. Gården ligger fint til i sentrale strøk nær Birkeland sentrum med våningshus, uthus, sjol og stabbur. Gården består av et lite areal dyrka mark samt 650 mål med skog.

På gården har det i tidligere generasjoner vært melkeproduksjon, denne ble avviklet seint på 90-tallet, og det har ikke vært drift på gården etter dette.

Vi er nå i en oppstartsfase om å bygge opp gården for småskala bær/grønnsak produksjon i kombinasjon med Inn på tunet.

 

Vi på gården:

På gården bor det i dag en familie på fire. Silje og Marius med barna Mathias og Mathilde.

Familien overtok gården etter Silje sin bestemor til nyttår 2012/2013.

Silje er utdannet anleggsgartner, med ca 10 år i bransjen, men er nå hjemme for å bygge opp en drift på gården. Av helsemessige årsaker måtte Silje legge den tunge jobben til sides og finne på noe nytt. Hun har lenge hatt et stort ønske om å kunne leve av gården og dette ble muligheten for å gripe sjansen. Hun jobber pr i dag med å opparbeide den dyrka marka med bær/grønnsak produksjon for direkte salg på gården, samt godkjenning av «Inn på tunet» virksomhet.

Marius er utdannet yrkessjåfør og driver i dag selvstendig anleggsfirma sammen med sin bror. Firmaet har de drevet siden 2012 og de har nå base i den nye driftsbygningen på gården. De driver med div anleggsarbeid samt mobilt knuseverk.

 

Inn på tunet tilbud:

Ønsker å tilby alternativ læringsarena for barn og ungdom i skole, samt tilbud innen psykisk helse/rus og arbeidstrening.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Agder og Rogaland v/ Arne Hatløy
Mobil: 908 84 354
E-post:
arne.hatloy(at)innpatunet.no

 

 

   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.