Laster...

Alle foto Øystein Moi

Lindland gård ligger i rolige omgivelser i Holum, i Lindesnes kommune.

Lindland gård ble godkjent Inn på tunet tilbyder i april 2016. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gården. Målet er å bruke gården som lærings- og mestringsarena. Godkjente Inn på tunet tilbydere tilbyr ulike aktiviteter som gir mestring, meningsfylt arbeid, utvikling og trivsel.

Vi har nylig fått tildelt fattigdomsmidler for barn og unge som et inn på tunet tiltak.

Lindland gård har i dag tilbud til:

  • Barn- og unge
  • Flyktninger og asylsøkere
  • Eldre
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Pågående prosjekter:

Lindland Gård har i samarbeid med Vest-Agder Bygdekvinnelag, Mandal Diabetsforening og Mandal Røde Kors et integreringsprosjekt som heter «Likestilling, matkultur og friluft«. Prosjektet bruker gården som læringsarena, med fokus på likestilling, matkultur og friluft. To dager i uken er det aktiviteter på gården for å fremme integrering.

Gården har også elever fra Lindesnes kommune innom tre dager i uken.

 

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis · Dagaktivitetstilbud

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Agder og Rogaland v/ Arne Hatløy
Mobil: 908 84 354
E-post:
arne.hatloy(at)innpatunet.no

 

 

   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.