Laster...

 

Mjåland gård ligger på Mjåland i Lindesnes kommune

Brit Mjåland driver Inn på tunet virksomheten. Tilbudet ble etablert allerede i 2001 og har nå vært i kontinuerlig drift i 16 år. Brit overtok gården i 1989, og avsluttet den tradisjonelle melk- og kjøttproduksjonen i 2001. Arbeidet med omstillingen til nye produksjoner og aktiviteter har pågått siden.

Hun er utdannet førskolelærer med videreutdanning i sosialpedagogikk og administrasjon og ledelse.

Gjennom årenes løp har Brit deltatt på utallige kurs relatert til arbeid med barn, unge, psykisk helse, rus, pedagogikk, administrasjon, ledelse, barnevern, landbruk osv.

Tidligere har Britt arbeidet som styrer i barnehage, avdelingsleder og assisterende styrer på fylkeskommunal barneverninstitusjon, Buf-etat, arbeid med veiledning og oppfølging av fosterhjem, beredskapshjem, familiehjem og fosterhjem for barn og ungdom, lærer for flyktninger/ asylsøkere, inspirasjonsbonde i landbruket, mentor for unge bønder.

Inn på tunet på Mjåland Gård er et dagtilbud, men vi har også hatt avlastningstilbud med overnatting til barnevernet. Visjonen til Mjåland gård er å bruke alle gårdens ressurser. Være et sted hvor mennesker, planter og dyr trives og vokser.

Verdiene og holdningene vi legger til grunn i vårt arbeid er ærlighet, likeverd, skape et bærekraftig miljø, fokusere på det positive, omsorg ved mental tilstedeværelse, løsningsorientering og omtanke. Likegyldigheten hører ikke hjemme her. Strategien vår på veien er kunnskap, samarbeid, nettverk, stadig i endring/omstilling og engasjement.

 

Tilbud: Skole og oppvekst · Barn og familie · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis · Dagaktivitetstilbud

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Agder og Rogaland v/ Arne Hatløy
Mobil: 908 84 354
E-post:
arne.hatloy(at)innpatunet.no