Laster...

Kort om Gården

Hiterød gård ligger sentralt mellom Brevik og Porsgrunn, ca femten min kjøretid fra Porsgrunn sentrum. Gården ligger midt i naturen og har hest, geiter og høner. Gården har i tillegg til stall og geitehus en egen arbeidsstue der det lages mat og hvor det utføres forskjellige typer håndarbeid. I tilknytning til gården ligger det flotte stier som gir gode muligheter for turer i skog og mark for mennesker og dyr. Her på gården driver Grethe og Geir Lauritsen. Gården er godkjent inn på tunet- gård, har levert tjenester til Porsgrunn kommune i 1 år. Grethe og Geir har videre hatt samarbeid med Aleris ungplan og barneverntjenester i kommunene Grong og Bø. Gjennom gården er det etablert tilgang til sosionom, pedagog, håndtverker, sykepleier og lærer.

Om Inn På tunet Tilbud

Geir Lauritzen er hovedansvarlig for dagtilbudet. Geir har gjennomgått godkjenningen som inn på tunet –tilbyder. Har videre yrkesbakgrunn som murermester med førti års erfaring innenfor håndtverk som selvstendig næringsdrivende, også godkjent som opplæringsbedrift av Fylkeskommunen. Geir har nitten år som brannkonstabel i Porsgrunn kommune bak seg i tillegg til fem og tyve års erfaring innenfor hest.  Grethe Lauritzen deler ansvaret med Geir. Hun er sosionom med nitten års erfaring innenfor rusomsorg og barnevern, har i tillegg utdanning som blomsterdekoratør. Grethe har erfaring med demenssykdom i nær familie, dette har blant annet ført til boka ”Da pappa fikk Alzheimer” som er utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen. ården har flere unike muligheter for aktivitet og disse blir aktivt benyttet i tilbudet. Grethe og Geir har fokus på at brukernes funksjonsnivå og interesseområder står sentralt i enhver aktivitet. Følgende aktiviteter, blant fler,  er aktuelle ved tilbudet fra Hitterød Gård:

  • Foring og stell av dyr, bruke tid sammen med dyrene
  • Turer langs stiene i skog og mark
  • Tur til lavvoen for sosialt samvær og hygge.
  • Grønnsakshagen
  • Vedarbeid: hogge, klyve og stable
  • Håndarbeid
  • Småsløyd og snekkering
  • Baking og forberedelse til lunsj.
  • Karding og spinning av garn, fra mohairgeitene

 

Dagtilbudet disponerer ”lillehuset” på gården. Dette inneholder oppholdsrom, kjøkken, bad/toalett. Huset er greit tilgjengelig for brukere med nedsatt bevegelighet/ funksjon. 
Stallen og geitehuset vil bli aktivt brukt i tilbudet. 
Ellers på gården er det lett tilgjengelig og forholdsvis flatt og greit uteområde. 

Dagtilbudet disponerer ”lillehuset” på gården. Dette inneholder oppholdsrom, kjøkken, bad/toalett. Huset er greit tilgjengelig for brukere med nedsatt bevegelighet/ funksjon. Stallen og geitehuset vil bli aktivt brukt i tilbudet. Ellers på gården er det lett tilgjengelig og forholdsvis flatt og greit uteområde.

 

Gården er godkjent Inn på tunet tilbyder

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Østafjells v/ Åse Hodne Hørsdal
Mobil: 413 53 460
E-post:
aase.hoersdal(at)innpatunet.no

 

 

   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.