Laster...

Lie-Hvalen Gård

Litt om gården:

Lie-Hvalen Gård ligger landlig til i Solum i Skien kommune.

Gården er på ca 700 da hvorav 160 er dyrket mark og resten skog. Gården er selvforsynt med for til egne hester som til daglig går i rideskolen og hester på stall.

Gården har stallplass til 25 hester og har egen innendørs ridebane med kafeteria, låve med stall, ponnistall og to ridebaner.

 

Vi på gården:

På Lie-Hvalen bor Geir M. Andersen og Gitte Lie-Andersen.

Geir er ansvarlig for inn på tunet tilbudet på gården og har mange års erfaring som selvstendig næringsdrivende i produksjonsbedrift med flere egne ansatte. Videre har Geir nærmere førti års erfaring fra ulike grener innen heste faget, det være seg innen gallopp, trav, sprang, dressur og avl. Geir var også involvert i prosjektet "Grønn omsorg for mennesker med psykiske lidelser" i regi av landbrukshøyskolen på Aas over en to årsperiode.

Gitte Lie-Andersen er utdannet som hjelpepleier og trener innen barneidrett og driver rideskolen på gården.

Som Inn på tunet tilbyder kan Lie-Hvalen Gård se tilbake på over ti år med oppdrag for Skien Kommune. 

 

Inn på tunet tilbud:

På Lie-Hvalen Gård tilbys det inn på tunet aktiviter med utgangspunkt i driften på gården som består av konvensjonelt landbruk med fokus på hestehold og produksjon av hestefor. Videre er småreperasjoner av bygningsmasse og maskiner, samt vedlikehold av grøntareal i og rundt eiendommen populære aktiviteter.

Det er en sterk link mellom rideskolens aktiviteter og de aktivitetene som tilbys inn på tunet brukerne. På Lie-Hvalen får man anledningen til å være med på blant annet;

  • Stell av hest og ponni 
  • Ridning Måking av stall 
  •  Foring av hest 
  •  Tradisjonelt gårdsarbeid 
  • Småsløyd og snekkering 
  •  Skogsdrift 
  •  Turer i skog og mark med hund.

 

Inn på tunet tilbudet har et eget lokale hvor dagen ofte starter og ender samt hvor det spises lunsj i gode trygge omgivelser. I tillegg til de daglige aktivitetene i og rundt gården arrangeres det med jevne mellomrom dagsturer til blant annet Sverige for brukerne, et tilbud som er veldig populært og som alltid skaper god stemning og samhold blant de reisende.

I tillegg til tradisjonelle inn på tunet tilbud har gården pr i dag en VTA plass – Varig Tilrettelagt Arbeidsplass.

 

Tilbud innen: Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

Kontakt: Inn på tunet Norge SA
Region Østafjells v/ Åse Hodne Hørsdal
Mobil: 413 53 460
E-post:
aase.hoersdal(at)innpatunet.no

 

 

   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.