Laster...

Kontaktinformasjon regionene:

Inn på tunet Nordland SA

Bente Haukås

Tlf 472 36 697


Inn på tunet Midt

Bård Ove Grong

Tlf 412 56 116


Inn på tunet Vestland

Bård Ove Grong

Tlf 412 56 116


Inn på tunet Innlandet SA

Eli Grøntoft Dybdahl

Tlf 915 55 293


Inn på tunet Sørøst

Ellen Ohlsson Ødegaard

Tlf 407 60 297


Inn på tunet Østafjells

Åse Hodne Hørsdal

Tlf 413 53 460


Inn på tunet Agder og Rogaland

Åse Hodne Hørsdal

Tlf 413 53 460

Regionale medlemsbedrifter

De regionale salgssamvirkene skal styrke gårdenes mulighet til å selge Inn på tunet- tjenester. De har god kjennskap til markedet i din region, markedsfører og formidler tjenester for sine medlemsgårder. I tillegg bidrar de til medlemsgårdenes faglige utvikling og har en nettverksfunksjon.

Om du ønsker å vite mer eller vil ha hjelp på veien til å bli Inn på tunet- gård er det lurt å ta kontakt med ditt regionale IPT-samvirke. Du er velkommen til å ta kontakt enten du driver en stor eller liten gård. Det viktigste er at du ønsker å gi et godt tilbud og er opptatt av å gjøre en forskjell for andre mennesker, enten det være seg barn, ungdom eller voksne. 

Du vil få tilbud om besøk og en uforpliktende samtale. Da får du informasjon om ditt IPT-samvirke, hvilke fagområder de jobber innenfor og hvilke tjenester du kan få tilgang til. Denne første praten er også viktig for å kartlegge om dette er noe for deg og din gård, sammen finner dere veien videre. 

Ønsker dere så å bli IPT-tilbyder vil dere få tilsendt en startpakke som inneholder nødvendige dokumenter samt en innbetalingsblankett for medlemsskape i samvirke. Som eier i ditt regionale samvirke vil du være med å styre utviklingen av bedriften. Som leverandør til det samme samvirke vil du få hjelp til markedsføring og salg av tjenestene samt være en del av felles utviklingsarbeid. 

 

IPT-samvirkene har følgende tilbud til sine IPT-gårder:

Markedsføring

-Utarbeider presentasjon av gården på hjemmesiden

-Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud

Avtaleprosess med kjøper

- Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov

- Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)

- Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Administrasjon

- Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter

- Fakturerer og følger opp utestående fordringer

- Avregner gårdbruker

- Kan ordne vikargård ved behov

Kompetanseheving

- Tilbyr medlemssamlinger i egen regi 1-2 ganger per år

- Arrangerer tema, fagdager og driftsrettede kurs

- Vise initiativ til felles deltakelse på andres kurs/konferanser

- Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen

- Dekking av deler eller hele kursavgiften ved utvalgte kurs

Nettverk

- Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)

- Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter