Laster...

 

Helle gård i Vågan kommune

   

 

 

 

Litt om gården:

Helle gård ligger på Helleneset ved innseilinga til Austnesfjorden i Vågan kommune ca 5 km fra Svolvær. Gården ligger i Lofotens målestokk på et relativt flatt område med bløte hauger og bakker. På tidlig 70-tall med åpning i 1972, ble Svolvær lufthavn plassert i bakhagen til gården.

 Stedet gården ligger på, har en lang og rik historie knyttet til seg og er nevnt så tidlig som i Snorres kongesaga. Det er ikke beskrevet gårdsdrift fra den tida, men at stedet ble brukt som samlingsplass for stevner og styrkeprøver.Fra 1500-tallet var det væreiere fra Bergen som eide og drev gården. De eide store deler av Austnesfjorden som senere har blitt fradelt. Det var et eget samfunn knyttet til gårdstunet med bakeri, gjestgiveri, apotek og lensmannskontor med arrest, for å nevne noe. Det er ikke noe igjen av dette i dag. I 2002 ble gården herjet av brann og hovedbygningen fra 1700-tallet med fengselscella i, ble flammens rov og det siste som var igjen fra væreiertida forsvant.

 Gården spilte en viktig rolle for lokalbefolkningen under krigen. Da Svolvær ble bombet og deler av byen ble brent under Lofotraidet. Ble innbyggerne som mistet hjemmene sine evakuert til Helle og det var en liten flyktningeleir i bygningene på gården. Det var også evakuerte fra Finnmark som tilbrakte noe tid på stedet før de ble lyttet videre. I etterkrigstiden var det telegrafstasjon etablert på gården.Det ligger også fornminner som vitner om sjøsamisk bosetning på eiendommen.Gården kom i familien Tønseths eie i 1933 da den ble solgt som dødsbo. Det er nå 3. generasjon som driver den.

Produksjon i dag

Jordbrukseiendommen er på 7500 dekar hvor det meste er utmark hvor buskapen oppholder seg fra slutten av mai frem til september/ oktober.

Det er grovforproduksjon på 134 da. Utover det dyrker vi rabarbra, potet, grønnsaker og bær til eget bruk.

Vi har mellom 60- 75 vinterfora Norsk kvit sau. 20 høns, to hunder og tre katter.

Vi har solgt velferdstjenester til Vågan kommune, demensomsorgen siden 2015.

    

Vi på gården:

Gården ble overtatt i 2003 av Torunn og Jørgen Tønseth. Torunn er oppvokst på   gården og er utdannet fysioterapeut og jobber som dette ved siden av. Under utdanningen i Danmark møtte hun igjen sin gamle venn, Jørgen som hun tok med seg til Lofoten hvor de overtok gården og stiftet familie. Som fysioterapeut har Torunn erfaring fra rehabiliteringssenter, kommunal rehabilitering, bedriftshelsetjeneste og privat fysioterapi. Hun har også videreutdanning i fysioterapi for barn og unge.  Det er hun som har ansvaret for stell og foring av dyrene samt er ansvarlig for inn på tunet-tilbudet på gården.Jørgen er drosjeeier og er sjåfør på egen bil til daglig. På gården er det han som har ansvaret for det mekaniske og er ved behov tilgjengelig for inn på tunet-tilbudet. De har 4 barn.Er fosterhjem og besøkshjem for barnevernet.

  

 

 

Inn På Tunet tilbud:

I dag gis tilbudet til demensomsorgen i Vågankommune. Tilbudet er ment til personer i en tidlig fase av sykdommen. Brukerne av tilbudet skal få oppleve en meningsfull dag i uka gjennom mestring og trivsel. Dagen på gården er også ment som avlastning for pårørende der det er behov for dette.

Årstidene gir gode muligheter for store variasjoner i tilbudet. For å nevne noen aktiviteter som kan oppleves her på gården er dyrestell av sau, høns, hund og katt, turer i haugene og i marka, sanking og /eller sylting av bær, kapping, kløyving og stabling av ved, snekring av fuglekasser, kjøkkenhage, såing, sette poteter, baking og matlaging. Vi er opptatte av at alle sanser kommer i bruk og ønsker å være mye ute. Dagens inhold er individuelt tilrettelagt så langt det lar seg gjøre og noen dager kan det være så enkelt som at det å sitte inne ved vedovnen og lese nyheter eller høre på radioen, synge sanger og eller karde ull eller ta en liten svingom er det som gir dagen mening, og det er også greit.

Vi tar imot skoler og barnehager dersom de ønsker en ekskursjonstur ut til gården. Dette blir spesielt gjennomført om våren i mai mens det er lamming på gården.

Ut over dette kan vi også gi tilbud til:

Barnevern

Rus- og psykiatriomsorg

Psykiskutviklingshemmede

 

Gården er godkjent Inn på tunet-gård!

 

Kontakt Inn på tunet Nordland

 

  Tlf.: 472 36 697

 

E-mail: nordland@innpatunet.no

 Billedgalleri