Laster...

  

Håjen gård, Ørtfjell i Rana kommune

   

 

Litt om gården:

Håjen gård er et småbruk som ble nedlagt i 1969. Siden Maja og Petter overtok gården i 2009 har de litt etter litt tatt opp driften igjen, med slått, rydding og beite. De er også i ferd med å etablere bærproduksjon. Gården ligger helt innerst i Ørtfjellveien (ca 3 mil nord for Mo i Rana), med Ørtvatnet rett nedenfor. På tunet står det fjøs, sag, bur og bolighus. Nordland Fylkeskommune skal utarbeide skjøtselsplan siden marka er gammel og et verdifullt kulturlandskap.

Gården er liten og drives etter tradisjonelle prinsipper, som kan gi meningsfulle oppgaver og fine opplevelser i trygge rammer for ulike brukere. Her er det sakte jordbruk som gjelder, uten kunstgjødsel og store maskiner. I fjøset bor det per i dag tre sauer. Den eldste, «Demona», har allerede god erfaring etter besøk av mange barnehagebarn der hun bodde før. I tillegg har de to kaniner og en katt.

Vi på gården:

Maja (35 år) er gårdens Inn på tunet ansvarlig. Hun har Mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU og har arbeidet i ti år hos Helgeland Museum, spesielt med bygningsvern og formidling av gamle jordbruks- og håndverkstradisjoner rettet mot barn og unge. Hun har også i flere år vært voksenressurs på Bredek under ungdomscampen, hvor de hadde ungdom boende på fjellgården i en uke.

 

 

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

På Håjen gård tilbys læring og mestring i trygge omgivelser med fokus på samarbeid, nærhet til natur, dyr og trygge voksne. Aktivitetene skreddersys ut ifra forutsetninger og ønsker til den eller de som kommer til gården.

Årshjulet bestemmer aktivitetene. På våren sås frø og det settes potet og grønnsaker, gjerder settes opp og sauer slippes ut på beite. Vedarbeid er en fin aktivitet for alle aldersgrupper. Saging, klyving og stabling. Sauene klippes og ulla sorteres. Åkrene slås, rakes, høyet hesjes og blir tatt inn. Ugress og kjerr skal ryddes. Neveren flekkes av bjørka, stables og snus. Senere kan denne brukes til ulike hobbyaktiviteter. Tur i skog og mark, fisking og sanking er selvsagte aktiviteter på sommeren, og siden Maja er museumsdame kan de gå på skattejakt etter kulturminner iområdet, noe det er mye av.

I drivhuset skal tomater og agurk stelles med. Sanking av blåbær, tyttebær og sopp, sylting og safting. Poteter, dyrket bær og grønnsaker høstes og bringes inn for lagring, noe klargjøres og pakkes for salg. Det som fiskes og sankes skal konserveres, videreforedles, tilberedes og smakes på. Chaga er også noe som man kan lete etter i skogen, den må tørkes og pakkes for salg. På saga/i snekkerverkstedet kan man ha aktiviteter med gamle håndholdte høvler og snekre fuglekasser. Vinter er tiden for vedhogst og en tid for å finne på ting innendørs, med ulike hobbyaktiviteter knyttet til årstiden og høytider, baking og annen matlaging med fokus på tradisjonsmat og tradisjonskost; Flatbrød og ringakake er noe av det som bakes mye av. Utendørs ligger alt til rette for skilek, aking, fyring av bål og isfiske på Ørtvannet.

Innendørs vil den gode samtalen, samværet rundt matlaging og måltid stå sentralt. Videreforedling av ull er også noe som kan gjøres året rundt, i tillegg til annet håndarbeid som strikking, hekling og sying

 

HVEM KAN BENYTTE SEG AV TILBUDET

  • Skoleelever som trenger et ekstra tilbud på dagtid. Enten små grupper eller enkeltelever
  • Aktivitet og språkpraksis til unge eller voksne som har behov for arbeidstrening og/eller å praktisere språk i kommunikasjon med andre. 

 

 

Gården er godkjent Inn på tunet-gård!

  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Inn på tunet Nordland

Tlf.: 472 36 697

E-mail: nordland@innpatunet.no

  

Billedgalleri