Laster...


Grønfjell gård i Mo i Rana

 

Litt om gården:

Grønfjell Gård, er den eldste gården i dalen, ryddet 1734. På tunet står et tømret våningshus, fjøs, sag, røykeri og skott. Foreløpig er det kun høner som er flyttet inn i fjøset på gården, men etter hvert vil flere komme til. 

Det er satt opp en eldre tømmerbygning som skal brukes til ulike aktiviteter. Denne er innredet etter gammel stil, og her er mulighetene mange. Sagbruket på gården brukes flittig i ulike prosjekter. Gamle gårdstradisjoner er noe vi er opptatt av og ønsker å videreføre. Nabogården som drives av vår datter er en mulig ressurs for tilbudet vårt, da vi kan besøke gården under lamming og andre spesielle hendelser i driften. 

 

Vi på gården:

Silja (44) ansvarlig for gårdens Inn på tunet tilbud. Hun er utdannet barnepleier og hjelpepleier, har allsidig erfaring fra jobb i barnehage og med eldre. 

 

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

På gården tilbys læring og mestring i trygge omgivelser med fokus på samarbeid, nærhet til natur, dyr og trygge voksne. Aktivitetene kan skreddersys ut ifra forutsetninger og ønsker til den eller de som kommer til gården og følger årstiden.

På våren såes det frø, poteter settes og gjerder til beitedyr settes opp. Sammen følger man med på det som skjer når vinter går over i vår; hva som vokser og gror rundt gården. Fuglekasser settes opp. Vedarbeid er en fin aktivitet for alle aldersgrupper. Saging, klyving og stabling. Vi slår åkrene, raker, hesjer og tar inn høy. Vi flytter gjerdet til sauene og sørger for at kopplammene får melk. Ugress og kjerr ryddes. Neverløyping er en tradisjonsrik aktivitet som kan gjøres fra sankthans og utover. Neveren flekkes, stables og snus. Senere kan denne brukes til ulike hobbyaktiviteter. Tur i skog og mark,fisking og sanking. Det vi fisker og sanker skal konserveres, videreforedles, tilberedes og smakes på.

Poteter og grønnsaker høstes og bringes inn for lagring. Jakt og fangst er også en mulig aktivitet på gården. Vinteren er en tid for å finne på ting innendørs, med ulike hobbyaktiviteter knyttet til årstiden og høytider, baking og matlaging. Utendørs ligger alt til rette for skilek, aking, fyring av bål. I gammelstua vil vi kunne bake, lage mat og drive med ulike aktiviteter som separering av melk og kinning av smør. Også karding, toving og spinning av ull vil være en aktivitet for de som ønsker det.

 

GÅRDEN TILBYR:

  • Gården som alternativ læringsarena for skoleelever som trenger et ekstra tilbud på dagtid. Enten for små grupper eller enkeltelever
  • Aktivitet og språkpraksis til unge eller voksne som har behov for arbeidstrening og/eller å praktisere språk i kommunikasjon med andre
  • Dagaktivitetstilbud for eldre  

 

Gården er godkjent Inn på tunet-gård!


 

 

Kontakt Inn på tunet Nordland

Tlf.: 472 36 697

 E-mail: nordland@innpatunet.no

Billedgalleri