Laster...

Nyheim gård på Reipå


Litt om gården:

Nyheim gård ligger nydelig til ved kysten på Reipå i Meløy kommune (8 km fra Ørnes og 10 mil sør for Bodø).

På gården bor det for tiden 13 hester, 15 høner, 3 kaniner, en katt og en hund.
Det dyrker gras, potet, og gulrot og gården har 1000 da skog og utmark til vedproduksjon, jakt og friluftsliv.


Som en del av gårdsdriften er Feskarbondens Gårdsutsalg. Her selges egenproduserte produkter som syltetøy, potetkake, tørrfisk, honning og sopp og bær som er plukket i nærheten av gården.

Vi på gården:     

Kari og Bjørn er begge utdannet agronom og har drevet gården i 27 år. I løpet av denne tiden har det vært mange barn og unge fra skole og barnevern på trivsels- og inspirasjonsstimulering.

I de siste 13 årene har de vært familiehjem og begge har gjennomført flere kurs knyttet til det å forstå og håndtere barn og ungdommer.
Med sin erfaring og de mulighetene som ligger i gårdsarbeidet ønsker de å bidra til å utvikle og følge mennesker i modning og forberedelser til voksen- og arbeidslivet.
De har sterkt fokus på medmenneskelighet og menneskeverd uansett ståsted i livet. Å se at mennesker utvikler seg under trygge rammer, og gradvis tar ansvar for seg selv og de rundt seg, gir oss en sterk motivasjon og energi til å stå på”. Kari og Bjørn er gode til å se mennesket, og hjelpe både i glede og i vanskelige stunder. De anser egen erfaring og tålmodighet som en nøkkel for å lykkes,”pushe litt og lytte for så å justere og planlegge sammen med brukerne”.

   

 

 

Inn På Tunet tilbud:

Den daglige gårdsdrifta gir mange muligheter for aktivitet og arbeidstrening, som kan tilpasses den enkelte eller grupper. Brukerne kan delta i alt fra planlegging av driften, økonomi, såing, dyrestell, traktorkjøring, høsting, vedproduksjon/tømmerhogst, videreforedling og salg i butikken. På gården er det 3 traktorer, en Valtra, en John Deere og en Ford Dexta 1964 modell som til tider trenger vedlikehold. 

Målet er at alle som kommer til gården, skal trives og få en fin og god opplevelse av å mestre og lykkes, samt inspirasjon til å gå videre i livet.

Eksempel på en dag på gården:

  • Hente deltakere / deltakere kommer til gården
  • Morgenkaffe med prat om hvordan det går, samt planlegge dagen.
  • Gårdsaktivitet, de ting som ”må gjøres”
  • Tilberede og spise felles lunsj
  • Aktivitet og/eller friluftsliv, tur i nærområdet, bake, ridning, leksehjelp, fiske, kos med dyrene, vedproduksjon, o.l.
  • Avslutte - oppsummere dagen og snakke om forventninger til neste gang
  • Hjemtransport /deltagerne blir hentet

Skulle det være noen flere ønsker, strekker vi oss langt for å oppfylle disse.

 

 

Gården er godkjent Inn på tunet-gård!

  

   

 

Kontakt Inn på tunet Nordland

Tlf.: 472 36 697

E-mail: nordland@innpatunet.noBilledgalleri