Laster...

 

Foss Aune Gård

Litt om gården:

Foss Aune gård ligger på Leinstrand ca 1,5 mil sør for Trondheim. 

På gården drives det i hovedsak med hest og kornproduksjon. I tillegg har de 80 mål skog i bymarka som brukes til vedproduksjon og tømmer.

Det er i dag rundt 30 hester på gården. De fleste brukes i terapi og skole, resten er oppstallør hester.

Driftsbygningen er i dag en løsdriftsstall og tilrettelagt slik at hestene kan gå både ute og inne som de selv vil. 

I låven er det stort oppholdsrom med langbord og kjøkken, samt WC med dusjfasiliteter og et kontor. Ridehallen er fra 2018. Der er det bygget stall med bokser, oppbindingsplass, salrom med vask og vaskemaskin, tørkerom og skapplasser. I tillegg er det en rampe med heis for å komme seg på hesten, samt handicapp WC.

Det er universell utforming på alt som blir bygget på gården, da de har mange som er her og rir på ridefysioterapi med ulike utfordringer.

 

Vi på gården:

Gården drives av ekteparet Foss Aune, hvor det er Kristin Foss Aune som er hovedansvarlig for Inn på tunet tjenesten. Hun er utdannet fysioterapeut, legesekretær samt naturmedisiner for dyr. I tillegg er hun også hundeinstruktør.

I tillegg til gårdbrukerne selv og kårfolket, er det 4 ansatte. Ei i varig tilrettelagt arbeid på deltidsstilling, en utdannet lærer i 100% stilling, en ridefysioterapeut i 50% stilling og en mekaniker i 100% stilling.

Assistenter/ hjelpere leies inn ved behov.

 

Inn på tunet tilbud:

Helårs aktiviteter:
 • Matlaging av egenproduserte råvarer
 • Turer
 • Ridning
 • Kjøring med hest
 • Stell av hest
 • Stallarbeid
 • Trening tilpasset gruppen

 

Vår:
 • Dyrking av urter og grønnsaker
 • Hagearbeid, raking av løv, klipping av busker, så blomster
 • Gå over hesteinngjerding og oppsett av nye heste- gjerder
 • Felle trær, klyve og ordne ved

 

Sommer:
 • Ha inn tørka ved til vinteren
 • Bygge gapahuk
 • Hesjing / kjøre inn høy
 • Klipp plen og stell hage

 

Høst:
 • Høste inn, og konservere frukt og bær
 • Håndarbeid, som karding, spinning, strikking og veving
 • Ordne fuglemat til høsten

 

Vinter:
 • Måke snø og lage snøhuler, snømann og leke
 • Ordne fuglekasser
 • Juleforberedelser, juleverksted, baking
 • Slede- og snørekjøring med hest
 • Skiturer rundt gården

 

Det er fokus på god og tilrettelagt aktivitet. Det er viktig med tanken rundt å være i bevegelse, mestre og ha glede av å gjøre ting sammen.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis · Barn og familie

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

 

Gårdens hjemmeside: fossaune.no
Facebook: Foss Aune Gård

 

Kontakt: Inn på tunet Norge SA,
region Midt v/ Bård Ove Grong
Mobil: 412 56 116
E-post:
bog(at)innpatunet.no

 

 

   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.