Laster...

 

Bjørndal Gård og Aktivitet

Litt om gården:

Bjørndal Gård og Aktivitet er et melkebruk med 203 000 liter melk som produseres hvert år. Vi har NRF kuer til både kjøtt og melk. Vi dretter opp alle kvige-kalver selv og selger oksekalver på ca. 100 dager til en nabo. På gården har vi også et lite hønsehus med 15 dyr. Milla 8 år er hunden vår som elsker å gå tur med de unge inn på tunet. Vi har også et drivhus og et lite snekkerverksted som vi kan bruke inn på tunet.

 

Vi på gården:

Anita 57 år og Johan 59 år jobber heltid på gården. Johan tar seg mest av utearbeidet på gården mens Anita driver inn på tunet.

Anita har helsefaglig bakgrunn, spesialhjelpepleirer med grunnfag i schizofreni og psykoser. Jeg har jobbet ca.20 år i psykiatrien og i eldreomsorg. Jeg har også jobbet mye med barn og unge i frivillige lag og foreninger; barnetrim, idrettsskole, håndball, fotball, korps, kor, 4H. Har også mange år som leder/styremedlem i bondelag, 4H og saniteten. Er og har værti kommunestyret i 4 perioder. Har vært leder for helseutvalg og medlem i formannskap.

Vi har også drevet beredskapshjem for BUF-etat i 12 år.

 

Inn på tunet tilbud:

Hos oss driver vi et tilbud for skoleelever som trenger noe annet enn vanlig skole. Vi har også tilbud til NAV ift. arbeidstrening for utviklingshemmede eller rusmisbrukere. Vi tar også imot barn/unge fra barnevernet for helgeavlastning eller beredskapshjem.

 

Tilbud innen: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis

 

Gården er godkjent IPT tilbyder

 

Kontakt: Inn på tunet Norge SA, region Midt
v/ Bård Ove Grong

Mobil: 412 56 116
E-post:
bog(at)innpatunet.no


   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.