Laster...

Norges Bondelag

Bondelaget har gått inn på eiersiden i IPT Norge og er representert i vårt styre.  Bondelaget har vært sentral i utviklingen av Inn på tunet- næringen, blant annet i arbeidet med definisjonen, utvikling av godkjenningsordning for Inn på tunet og etablering av forpliktende og forretningsmessig samarbeid innenfor næringen.  

Bondelaget arbeider med å rekruttere nye tilbydere og gjøre IPT kjent blant aktuelle kjøpergrupper, deltar i videreutvikling av godkjenningsordningen samt har god oversikt over lover og regelverk som berører IPT som tjenestetilbud.

Les mer om Inn på tunet hos Norges Bondelag. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vi har et godt samarbeid med NBS og de støtter vår etablering. Organisasjonen arbeider med Inn på tunet og støtter næringa i utviklingsarbeidet. De har et eget IPT-utvalg. 

Les mer på www.smabrukarlaget.no

 

Norsk Mat (tidligere Matmerk)

Norsk Mat og Inn på tunet Norge SA inngikk i februar 2017 en samarbeidsavtale. Målsettingen er at vi sammen skal bygge merkevaren Inn på tunet basert på godkjenningsordning i KSL. Samarbeidet skal videre bidra til profesjonalisering av næringen, øke bruken av velferdstjenester fra gårdsbruk samt øke antallet IPT gårder.

Link til samarbeidsavtalen (PDF) 

 

Norsk Landbruksrådgiving

Samarbeidsavtalen mellom Norsk Landbruksrådgivning og Inn på tunet Norge regulerer forholdet mellom NLR og IPTN knyttet til gjennomføring av kurset: ”Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang”. Kurset passer for gårdbruker som har bestemt seg for å satse på Inn på tunet.

link til kursbeskrivelse: Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang (PDF)

 

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA og Inn på tunet Norge har et inngått samarbeid.

Samarbeidet innebærer følgende:

  • Felles fokus og målrettet innsats på skadeforebyggende arbeid.
  • Felles informasjon om forsikring.
  • 10 % rabatt på skadeforsikringene som er direkte knyttet til Inn på tunet- virksomheten.
  • Betingelser knyttet til rabatten er medlemskap i et av samvirkeforetakene som er medlemmer hos oss samt at man fyller kvalitetskravene.


Link til presentasjon av avtalen (PDF)

Link til Gjensidige

 

Samvirkene

Inn på tunet Norge er medlem hos Samvirkene. Samvirkene er en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform. Senteret gir en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen, samt har spisskompetanse om faget.

 

Montessori

Montessori Norge og Inn på tunet Norge har inngått samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er at det etableres og tilbys gode læringsarenaer på gård for elever ved Montessori-skolene i Norge.

Link til Montessori https://montessorinorge.no