Laster...

Sygard Toft i Follebu, Gausdal kommune

Litt om gården: 

Sygard Toft har en vakker beliggenhet i Follebu lengst sør i Gausdal. På gården drives i dag Inn på tunet-virksomhet, gårdsturisme, småskala grønnsaksproduksjon, grasproduksjon og skogsdrift. Det er hest og flere andre smådyr på gården. Skogen har beliggenhet nært til gården, og elva Gausa renner langs eiendommen. Gården har seter innenfor Langsua Nasjonalpark i Nordre Land kommune. Gården ligger sentralt til i Gausdal, med god offentlig kommunikasjon og kort avstand til Lillehammer og Øyer. 

Vi på gården:

Vi er nå ellevte og tolvte generasjon som driver og bor på eiendommen. Vi har utdanning og arbeidserfaring fra skole og helse- sosial og omsorgssektor. 
Anne Helene er har erfaring fra allsidig gårdsdrift og yrkeserfaring fra helse-og sosialsektor og skole. Hun er utdannet spesialpedagog, og har jobbet med barn, ungdom og voksne med kognitiv svikt.

Konstanse har 3-årig utdanning med studiekompetanse fra videregående skole og holder nå på med å fullføre sitt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun har erfaring fra arbeid som personlig assistent, assistent i grunnskole og med avlastning og støttekontakt for barn og ungdom.

Inn på tunet tilbud:

Gården tilbyr en opplæringsarena med praktisk, pedagogisk og/eller spesialpedagogisk undervisning, i samarbeid med skolen slik at det blir gitt et forsvarlig opplæringstilbud i forhold til læreplanen. Vi samarbeider også med lokale barnehager.

Vi driver dagaktivitetstilbud for personer med demens hvor fysisk aktivitet, kosthold og sosialt samvær er viktige mål for tilbudet. 

Aktiviteter i løpet av dagen vil ofte være knyttet til gårdsmiljøet, dyra og det naturlige nærområdet med skog og kulturlandskap. Til daglig er det foring og stell av dyr. Det er mange oppgaver knyttet til vedlikehold av utstyr og bygninger. Det er opparbeidet en tilrettelagt tursti med gapahuk i kort avstand til tunet på gården. 

Siden vi har seter på fjellet, går turen ofte dit i sommerhalvåret. Der er det nydelige turområder, fiskevann og muligheter for kanopadling. 

Vi tilrettelegger aktivitet som gir deltakerne mestringsfølelse og tilpasser dagene. Det å tilrettelegge for en meningsfull dag for den enkelte hvor man får sosial trening, blir sett, føler seg akseptert og respektert, er viktig for oss.


Ta gjerne kontakt for en prat!  


Kontakt Inn på tunet Innlandet SA

Eli Grøntoft Dybdahl

Tlf.: 915 55 293

E-mail:egd@innpatunet.no Billedgalleri