Laster...

Lokreim IPT-gård i Vang, Valdres

Litt om garden;
Uppi Gar`n i Lokreim er ein fjellgard, som ligg 700 m.o.h.,
oppunder Slettefjell.
Her har me mjølkegeit, sau, mohairgeit, kanin, hund og katt.
Me på garden;
Anne og Arne overtok garden i 1990.
I starten var det sau som var hovednæringa på garden, men etter
kvart er det geita som har teke over.
Anne er utdanna bhg.lærar, og har arbeidt mange år i barnehage.
Arne er utdanna ingeniør, og arbeider deltid i kommunen. I 2005
vart det starta med Inn på tunet som tilleggsnæring på garden, og
i 2013 fekk Lokreim gard godkjenning som Ipt-gard.
Inn på tunet tilbodet;
Me kan tilby arbeidstrening, avlastning, Sfo-tilbod og ein sosial
møteplass.
Her kan brukarane/besøkjande ta del i daglege aktivitetar på
garden, som t.d. fjøsstell, måltid, dyrking, baking, turar m.m.m.
Det viktigaste er å kjenne på meistring i trygge omgjevnader!

Litt om garden:

Uppi Gar`n i Lokreim er ein fjellgard, som ligg 700 m.o.h.,oppunder Slettefjell. Her har me mjølkegeit, sau, mohairgeit, kanin, hund og katt.

Vi på garden:

Anne og Arne overtok garden i 1990. I starten var det sau som var hovednæringa på garden, men etterkvart er det geita som har teke over. Anne er utdanna barnehagelærar, og har arbeidt mange år i barnehage. Arne er utdanna ingeniør, og arbeider deltid i kommunen. I 2005 vart det starta med Inn på tunet som tilleggsnæring på garden, og i 2013 fekk Lokreim gard godkjenning som IPT-gard.

Inn på tunet tilbud:

Me kan tilby arbeidstrening, avlastning, SFO-tilbod og ein sosialmøteplass. Her kan brukarane/besøkjande ta del i daglege aktivitetar på garden, som t.d. fjøsstell, måltid, dyrking, baking, turar m.m.m. Det viktigaste er å kjenne på meistring i trygge omgjevnader!

 

Ta gjerne kontakt for en prat!  


Kontakt Inn på tunet Innlandet SA

Eli Grøntoft Dybdahl

Tlf.: 915 55 293

E-mail:egd@innpatunet.no 


   Billedgalleri

      Her finner du en samling av bilder fra gården.