Laster...

Sæterbakken Gård i Reinsvoll, Vestre Toten kommune

Litt om gården: 

Hovedgeskjeften er produksjon av egg fra 7500 frittgående høner i et tipptopp moderne hønsehus samt holdt av ca 30 vinterfora sauer.

Vi på gården:

Live Johnsrud er eier og driver av gården. Hun er utdanna agronom og journalist og er en kreativ bonde. 

Kaninene Brunen og Blondie og kattene Anna og Stripa er miljøarbeidere. Her er det inne- og uteaktivitet etter årstid og påfunn sju dager i uka! 

Motto: Alt går- enten går det bra, ellers så går det over!

Inn på tunet tilbud:

Grunnlaget for opplegget på Sæterbakken, er at brukeren skal kunne følge året gjennom ulike faser, både når det gjelder årstider, vær og vind og arbeidsoppgaver på garden. Det er et mål i seg selv å ha dager og arbeidsoppgaver som reflekter at årstidene skifter og at «livet går sin gang». I dette ligger det lamming om våren, oppfôring og levering til slakt om høsten, snømåking om vinteren, våropprydding, plenklipp og maling på sommeren etc. Tilbudet vil også i noen grad reflektere tradisjoner rundt våre høytider og landbrukstradisjoner, så som kakebakst og ølbrygging til jul, påskepynt, slåttegraut på sommeren etc.  

I det daglige legger vi vekt på å utføre "ordentlig arbeid" som allikevel ellers må bli gjort, for eksempel å pakke de ca 7000 eggene som verpes hver dag. I hønsehuset sorterer og vasker vi  eggene og har full opplæring på en automatisk pakkemaskin. Hønsehuset er en moderne produksjonsbedrift, og deltakerne får således opplæring som i en "fabrikk" med samlebånd, krav til nøyaktighet mm, med den fordelen at vi er 2-3 personer om gangen og jobber i vårt eget tempo. 

 

Ta gjerne kontakt for en prat!  


Kontakt Inn på tunet Innlandet SA

Eli Grøntoft Dybdahl

Tlf.: 915 55 293

E-mail:egd@innpatunet.no 


Billedgalleri