Laster...

Demensomsorg på gård

Demensomsorg på gård er et pågående forskningsprosjekt som har til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. Prosjektet etterspør brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer.

Forskningsprosjektet har fire hovedpartnere

-       Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

-       Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)

-       Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

-       Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)

Les mer om prosjektet og se fortløpende oppdateringer.