Laster...

Inn på tunet Norge SA er en medlemseid interesseorganisasjon som ble stiftet 15. mars 2016.

 Som medlemmer opptas regionale salgsorganisasjoner for Inn på tunet (IPT). Andre nasjonale organisasjoner tilknyttet landbruket kan opptas som medlemmer.

Våre regionale medlemsbedrifter tilbyr god tilgjengelighet, enkle og sikre bestillingsrutiner og en trygg leveranse til avtalt pris. De er organisert som samvirkeforetak, og leverandørene eier bedriften. Bedriften administrerer kontrakter, produksjon, kvalitetsarbeid, kompetanseutvikling, markedsføring og salg, fakturering og regnskap. Bedriften har god kontakt med leverandører og kunder, og driver systematisk produktutvikling.

De regionale salgsorganisasjonene som er medlemmer av Inn på tunet Norge SA forplikter seg til å sørge for at deres leverandører er godkjente, eller i prosess for godkjenning, etter nasjonalt kvalitetssikringssystem for Inn på tunet.

Godkjenningsordningen driftes og forvaltes av Matmerk.

Inn på tunet Norge SA (IPTN) skal bidra til å realisere Inn på tunet – næringens vekstpotensial. Foretaket skal bidra til å synliggjøre IPT på nasjonalt nivå, hos relevante beslutningstakere. Gjennom felles utviklingsarbeid vil man styrke de regionale salgsorganisasjonene i sin markedsførings- og salgsoppgave.

Følgende arbeidsdeling ligger til grunn for organisasjonens arbeid: